Kvinner har lavere inntekt enn menn. Forskjellene reduseres betraktelig når vi sammenlikner personer i samme foretak og stilling. Men vi vet lite om hvorfor menn og kvinner søker seg til ulike foretak, og hvorfor det også er lønnsforskjeller innad i foretakene.

Dette prosjekt bidrar til litteraturen om kjønnsulikheter på arbeidsmarkedet. Vårt første mål er å gi en beskrivelse av hvordan det som skjer innad i foretak bidrar til ulikhetene. Dette lar oss beskrive hvor mye av lønnsforskjellene i lønn innad i foretak som skyldes ulike oppgaver eller forfremmelse, eller om det er slik at kvinner søker seg til foretak som gir lavere lønn fordi disse foretakene tilbyr andre ansattgoder.

Vårt andre mål er å undersøke de underliggende økonomiske og sosiale årsakene til kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet. Ved å bruke beskrivelsen av dynamikken innad i foretak, kan vi undersøke om kostnadene av å få barn er ulike for menn og kvinner. Vi kan også undersøke rollen til foretaksspesifikke tiltak som fleksible arbeidstider, og spesialisering i betalt versus ubetalt arbeid. For å forstå mer om de underliggende mekanismene, tar vi også i bruk nye data fra spørreundersøkelser som lar oss undersøke om det er preferanser eller komparative fortrinn som driver spesialiseringen i betalt eller ubetalt arbeid. Dette har viktige implikasjoner for utformingen av politiske virkemidler. Politiske virkemidler vil ikke nødvendigvis være hensiktsmessig om preferanser driver kjønnsforskjeller, mens dersom forskjellen skyldes begrensninger eller ulike muligheter, kan det tenkes at virkemidler bør tas i bruk.

Prosjektleder: Ingrid Huitfeldt

Deltakere:

 • Edda Solbakken (SSB)
 • Magne Mogstad (SSB og University of Chicago)
 • Martin Andresen (SSB)
 • Simon Bensnes (SSB)
 • Edwin Leuven (Universitetet i Oslo)
 • Andrea Weber (Central European University)
 • Andreas Kostøl (Arizona State University)
 • Jan Nimczik (ESMT Berlin)
 • Anna Godøy (Folkehelseinstituttet)
 • Arizona State University
 • ESMT Berlin
 • Central European University
 • Folkehelseinstituttet
 • University of Chicago
 • Universitetet i Oslo

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 326391)

Periode: 2021-2025