Prosjektet studerer samlivsinngåelse og familieetablering blant barn av innvandrere i Norge. I tre underprosjekter ser vi nærmere på:

  1. Ulike veier inn i samliv og familie: Når er det vanlig å inngå det første samlivet, hvor mange velger samboerskap og hvem får sitt første barn utenom ekteskap? I dette underprosjektet ser vi også på partnervalg i samboerskap og ekteskap.
  2. Betydningen av partnervalg for fruktbarhet og samlivsbrudd
  3. Sammenhenger mellom tidspunkt for familieetablering, partnervalg og videre utdanning og arbeidsmarkedsdeltakelse (3).

Prosjektleder: Kenneth Aarskaug Wiik

Deltakere:

  • Janna Bergsvik (SSB)
  • Lars Dommermuth (SSB)
  • Jennifer A. Holland (Erasmus University Rotterdam, tidl. University of Southampton)
  • Gunn Elisabeth Birkelund (Universitetet i Oslo)
  • Universitetet i Oslo
  • University of Southampton

Publikasjoner

Wiik, K. Aa. and Bergsvik, J. Partner choice and the labor market outcomes of immigrants and their children in Norway. (manuskript).

Dommermuth, L. and Wiik. K. Aa. Transition to parenthood among descendants of immigrants in Norway. (manuskript).

Wiik, K. Aa. (2022). First Union Formation among the Children of Immigrants: A Population-wide Study in Norway. Advances in Life Course Research.

Wiik, K. Aa. and Holland, J. A. (2021). Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway. Discussion Paper no 968, Statistics Norway.

Holland, J. A. and Wiik, K. Aa. (2021). Marriage before children? First family formation among the children of immigrants in Norway. Discussion Paper no 973, Statistics Norway.

Wiik, K. Aa., Dommermuth, L., and Holland, J. A. (2021).Partnership transitions among the children of immigrants in Norway: The role of partner choice. Population Studies, 75(1), 133–152.

Mohn, F. A (2020). Marriage migration and the economic trajectories of first- and second-generation immigrants in Norway. Acta Sociologica, 63(3), 249-266.

Wiik, K. Aa. (2019). First union formation among the children of immigrants in Norway: Timing and choice of union type. Discussion Paper no 917, Statistics Norway

Wiik, K. Aa. and Holland, J. A. (2018). Partner Choice and Timing of First Marriage among the Children of Immigrants in Norway and Sweden. Acta Sociologica, 61(2), 143-162.

Wiik, K. Aa., Dommermuth, L. and Holland, J. A. (2018). Transitions from first unions among immigrants and their descendants: The role of partner choice. Discussion Paper no 887, Statistics Norway.

Holland, J. A. and Wiik, K. Aa. (2017). The timing of and pathways into family life as measures of social distance. Stockholm Research Reports in Demography, 2017:20.

Bergsvik, J. and Wiik, K. Aa. Family life pathways and labor market participation among the children of immigrants in Norway. (manuskript).

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnummer 250486)

Periode: 2018-2022