118560
118560
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Ragni Hege Kitterød

Akademisk grad
Dr. polit, sosiologi
Stilling
Forsker I
Mobil
95050375
E-post
hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Last ned cv (23 KB)

Om Ragni Hege Kitterød

Mine forskningsområder er arbeidsmarked, med særlig fokus på foreldres arbeidstid og arbeidstidsordninger og på kvinners deltidsarbeid, fordeling av betalt og ubetalt arbeid mellom mødre og fedre i par, tilpasning mellom yrkes- og familiearbeid blant par av foreldre, økonomisk velferd blant samværsforeldre og omsorgsforeldre, samt fordeling av ansvar og omsorg for barn blant foreldre som lever atskilt.

Ragni Hege Kitterød sitt prosjektarkiv på Forskningsrådets

Utvalgte publikasjoner

 1. Kitterød R.H.(1999): Privat rengjøringshjelp - et gode for mødre eller for hele husholdningen?, Tidsskrift for samfunnsforskning, 3, 335-367
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 2. Kitterød R.H.(2000): Innebærer full jobb et fritidsunderskudd for kvinner? Hvilke svar gir tidsbruksundersøkelser?, Tidsskrift for velferdsforskning, 3 3, 139-156
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 3. Kitterød R.H.(2001): Does the recording of parallel activities in Time Use Diaries affect the way people report their main activities?, Social Indicators Research, 65 2, 145-178
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 4. Kitterød R.H.(2002): Utdanning og ulikhet? En diskusjon av utdanningsnivåets betydning for deling av husarbeid blant småbarnsforeldre, Sosiologisk tidsskrift, 10 3, 179-208
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 5. Kitterød R.H.(2002): Mothers' Housework and Childcare: Growing Similarities or Stable Inequalities?, Acta Sociologica, 45 2, 127-149
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 6. Kitterød R.H. og (2005): Diary versus questionnaire information on time spent on housework - The case of Norway, International Journal of Time Use Research, 2 1, 13-32
  Forfattere
  Ragni Hege Kitterød
 7. Kitterød R.H.(2006): Stor avstand - lite samvær? Samværsfedres tid med barn per måned og i ferier, Tidsskrift for velferdsforskning, 9 2, 100-115
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 8. Kitterød R.H. og (2006): Making up for mothers’ employed working hours? Housework and childcare among Norwegian fathers, Work, employment and society, 20 3, 473-492
  Forfattere
  Ragni Hege Kitterød
 9. Kitterød R.H.(2007): Arbeidstidsønsker i småbarnsfasen. Hvordan tolke ønsker om kortere arbeidstid, Sosiologisk tidsskrift, 15 1, 29-53
  Forfatter
  Ragni Hege Kitterød
 10. Dommermuth L. og Kitterød R.H.(2009): Fathers' employment in a father-friendly welfare state: does fatherhood affect men's working hours?, Community, Work and Family, 12 4, 417-436
  Forfattere
  Lars Dommermuth
  Ragni Hege Kitterød