Utdanning og ulikhet? En diskusjon av utdanningsnivåets betydning for deling av husarbeid blant småbarnsforeldre

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Sosiologisk tidsskrift
Publisert
Volum
10
Nummer
3
Sider
179-208