126309
126309
forskning
2013-06-27T13:46:00.000Z
no

Prosjekt

Mobilizing unutilised labour reserves: the role of part-time work and extended employment interruptions

Målet med prosjektet er å finne ut i hvilken grad det er mulig å mobilisere mer arbeidskraft blant kvinner i Norge og hvordan dette eventuelt kan gjøres. Landet har høy kvinnelig yrkesaktivitet, men deltidsandelen er fremdeles høy, og mange har yrkesopphold i forbindelse med små barn. I dette prosjektet forsøker vi å identifisere hva som skal til for at disse gruppene av kvinner skal øke sitt arbeidstilbud.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Ragni Hege Kitterød
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2011
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet har følgende delmål: Å undersøke hva som skal til for at kvinner er fornøyde med full jobb, hvilke faktorer som bidrar til at deltidsarbeidende kvinner går over til heltid, i hvilken grad lengre arbeidstid for kvinner forutsetter at partneren endrer sin arbeidstid, samt mer generelt, hvilke faktorer som fremmer og hemmer en økning i kvinners yrkesdeltakelse og arbeidstid.

Publisert forskning