Innebærer full jobb et fritidsunderskudd for kvinner? Hvilke svar gir tidsbruksundersøkelser?

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Tidsskrift for velferdsforskning
Publisert
Volum
3
Nummer
3
Sider
139-156