Artikler om fjernvarme og fjernkjøling

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Høyere priser på fjernvarme i 2022 Artikkel 12. mai

    Det totale forbruket av fjernvarme gikk ned med 5,6 prosent fra 2021 til 2022. Det har sammenheng med varmere vær og høyere fjernvarmepriser enn året før.

2022

  1. Nye rekorder for fjernvarme Artikkel 12. mai

    En kald vinter bidro til et rekordhøyt forbruk av fjernvarme i 2021 til tross for at fjernvarmeprisene aldri har vært høyere.

2021

  1. Varmt vær ga mindre bruk av fjernvarme Artikkel 26. mai

    Etter mange år med mer bruk av fjernvarme var det en nedgang i fjor. Dette har sammenheng med at 2020 er det varmeste året som noensinne er registrert og også det nest våteste.