Metoder og dokumentasjon for energi og industri

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning Notat 22. juni

    Formålet med dette notatet er å beskrive og dokumentere hvordan statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning lages.

  2. Effekter av høye kraftpriser og strømstøtte Notat 25. mai

    Dette notatet beskriver forskning og analyse av hvordan høye kraftpriser og strømstøtteordningen vinteren 2021/2022 påvirket økonomien til husholdninger i ulike inntektsgrupper, samt analyser relatert til energitilskuddsordning for næringslivet.