Banner med bilde og tittel

Bolig

Fakta om bolig

Ingress

Går boligprisene opp eller ned? Hvordan bor vi i Norge, og hvor mange nye hjem bygger vi? Her er tallenes tale om nordmenns hus og hjem.

Husene vi bor i

Enebolig,Tomannsbolig, rekkehus o.l.,Blokk,Annet
Enebolig
2021
55,0
%
Tomannsbolig, rekkehus o.l.
2021
21,8
%
Blokk
2021
20,1
%
Annet
2021
3,1
%
Antall rom i boligen

Antall kvadratmeter i eneboliger og blokkleiligheter

Boligprisene

Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
ikon av hånd som slipper mynter
Gjennomsnittlige utgifter til bolig¹
2018
76 206
kroner per år
-3,2 % fra tre år før

¹Tallet er summen av alle utgifter til boliglån og husleie.

Utgifter til bolig etter landsdel

Fast rente,Flytende rente

Renten på boliglån

Fast rente
Oktober 2022
2,67
%
-0,12 prosentpoeng fra samme måned året før
Flytende rente
Oktober 2022
3,39
%
1,63 prosentpoeng fra samme måned året før
Bankenes utlånsrente¹

¹Rente for alle typer lån, ikke bare boliglån
Selveier,Borettslag,Leier,Alle boliger

Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende

Selveier
2018
3
%
Borettslag
2018
4
%
Leier
2018
12
%
Alle boliger
2018
5
%

Dårlig plass i boligen

Andel som bor trangt¹

Trangboddhet

Ikon av leilighet tegning.
Andel som bor trangt¹
2021
9,8
%

¹Man bor trangt om husholdningen har flere personer enn rom, eller man bor alene på ett rom, og antall kvadratmeter i boligen er mindre enn 25 m2 per beboer.

Boligbygging

Andelen av Norge som er dekket av boliger
Ikon av kakediagram
Andelen av Norge som er dekket av boliger
2022
0,39
%
Byggetidspunkt for utvalgte boligtyper¹

¹Boliger med ukjent byggeår er ikke tatt med
Antall nye boliger bygget

Pris på arbeidskraft og materialer i boligbygging. Prosentvis endring fra året før.

Relaterte faktasider