Antall Tillatelse til å starte bygging. Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Hvis bygging ikke har startet innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, er ikke tillatelsen lenger gyldig.   til nye boliger falt med 24,7 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023, viser nye tall fra byggearealstatistikken. Antall igangsettingstillatelser til nye boliger er fremdeles noe over bunnivået som fant sted i kvartalene i etterkant av finanskrisen, fra og med 2. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010.

Selv om en bolig har fått igangsettingstillatelse betyr ikke det nødvendigvis at bygging blir gjennomført. Vanligvis krever store boligprosjekter at en viss andel boliger er solgt før byggingen starter. Stigende prisnivå kombinert med høye renter gjør boligprosjektene kostbare for både utbygger og kjøper. Usikkerheten har ført til skrinlegging og utsettelse av prosjekter, noe som reflekteres i igangsettingstallene.

Dette inntrykket forsterkes av de lave igangsettingstallene for april.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, etter bygningstype. Kvartal

¹ Inkluderer bygninger for bofellesskap og bygninger med mindre enn 50 prosent bruksareal til bolig.

Igangsettingstillatelser til nye eneboliger aldri vært lavere

Det har vært en nedadgående trend i antall igangsettingstillatelser til nye eneboliger med et foreløpig bunnpunkt i 1. kvartal 2023. Vi kan også se et fall i antall igangsettingstillatelser til nye boliger i boligblokker. En nedgang på 39,7 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

Få igangsettingstillatelser i april

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 1 107 nye boliger i april, en nedgang på 40,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Sist det ble registrert færre igangsettingstillatelser til nye boliger var i juni 2009. Justert for sesongvariasjoner var det en nedgang på 45,7 prosent sammenlignet med forrige måned.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser bolig. Ujustert, sesongjustert og trend. Måned