Artikler om boforhold, registerbasert

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. En av fire husholdninger mangler et godt kollektivtilbud Artikkel 24. januar

    Det er stor geografisk variasjon i tilgang på sosiale og offentlige tjenester. De som bor mer sentralt er nærmere tjenestene. De som bor mindre sentralt har grønnere nærmiljø.

2023

  1. Økt eierandel blant innvandrere Artikkel 25. januar

    Andelen som leier og eier boligen sin holder seg relativt stabil over tid. I 2022 eide 81,8 prosent av befolkningen boligen sin. En mindre andel innvandrere er boligeiere.

2022

  1. Hver femte småbarnsfamilie bor trangt Artikkel 22. mars

    Over 6 prosent av alle husholdninger bor trangt i Norge. Det er særlig barnefamilier og bosatte i de største byene og studiesteder som bor trangt.