Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene. 2022

Visualiseringen inneholder et kloroplett-kart som viser kommunenes skår på de tolv indikatorene for kjønnslikestilling. Indikatorene har en verdi – en skår – mellom 0 og 1, der 0 indikerer maksimal kjønnsforskjell og 1 indikerer full likestilling. Kartet viser disse etter en fargeskala fra mørk rød til mørk blå. Jo mørkere blå-farge, jo mer kjønnsbalanse mellom menn og kvinner og høyere skår på indikatoren.

Fargene er relative og endrer hvis man velger ut et fylke i filterboksen.

Bruksanvisning:

Bruk filterboksen øverst til å endre indikator eller velge ut et spesifikt fylke. Hold markøren over en kommune for å lese av verdien. 

Bruk ikonene øverst til venstre i kartet for å zoome i kartet, endre navigeringsikon eller nullstille kartets utstrekning. Bruk feltet "Søk kommune" for å framheve en gitt kommune.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 09292.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv mest nyttig for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

Kartet består av ett kommunekart for hver av de tolv indikatorene. Indikatorene har en verdi – en skår – mellom 0 og 1, der 0 indikerer maksimal kjønnsforskjell og 1 indikerer full likestilling. Kartet viser disse etter en fargeskala fra mørk rød til mørk blå. Jo mørkere blå-farge, jo mer kjønnsbalanse mellom menn og kvinner og høyere skår på indikatoren.