Artikler om personer med flyktningbakgrunn

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Nesten åtte av ti nyankomne flyktninger er fra Ukraina Artikkel 5. juli

    Ved inngangen til 2023 var det bosatt 280 000 personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er 35 400 flere enn ved inngangen til 2022. De fleste nyankomne flyktninger var ukrainere.

2022

  1. Flere overføringsflyktninger til Norge Artikkel 7. juli

    Ved inngangen til 2022 var det registrert 244 660 bosatte personer med flyktningbakgrunn i Norge, om lag 4 400 flere enn året før. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent.