Publisert Tittel Åpne
25. mai 2021 Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn Artikkel
24. november 2020 Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt Artikkel
13. mai 2020 Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Artikkel
14. mai 2019 Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Artikkel
21. juni 2018 5 prosent flere med flyktningbakgrunn Artikkel
20. juni 2017 30 prosent av innvandrerne har flyktningbakgrunn Artikkel