Artikler om flyttinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret Artikkel 20. mars

    Krig i Ukraina har gitt stor innvandring. Lokalt gir dette utslag i statistikken for kommunene.

2022

  1. De fleste flytter kort Artikkel 22. mars

    Etter at korona ga en markert nedgang i innvandringene i 2020, kom det igjen betraktelig flere innvandrere i 2021, noe som har hjulpet på befolkningsutviklingen i mange kommuner. De fleste som flytter, flytter imidlertid innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort.