– Krigen i Ukraina har gitt det høyeste antall innvandringer i løpet av et år noensinne. Det påvirker flyttemønsteret i Norges grenser, sier seniorrådgiver Even Høydahl i SSB.

Det var 255 000 flyttinger mellom kommuner, som er 5 000 færre enn i 2021. Alle fylker hadde flere innflyttinger enn utflyttinger takket være høy innvandring. Uten innvandringene var det kun fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Agder som hadde positiv Innflytting minus utflytting..

Mange innvandrere til de minst sentrale kommunene

Nesten en tredjedel av de over 90 000 innvandrerne hadde ukrainsk statsborgerskap. Uten ukrainere ville antall innvandrere vært det høyeste siden 2017, men bare 4 000 høyere enn i 2021.

Figur 1. Nettoinnvandring i antall og per 1000 middelfolkemengde etter sentralitet. 2022

Figuren viser nettoinnvandring til kommunene etter sentralitetsklasse. S01 er de mest sentrale kommunene og S06 er de minst sentrale. Nettoinnvandringen vises både som antall og som andelen antallet utgjør, som antall per 1000 middelfolkemengde. Middelfolkemengde er gjennomsnittet av befolkning ved inngangen av året og utgangen av året. Det har kommet flest innvandrere til de mer sentrale kommunene, aller flest til kommunene med sentralitet 3. I forhold til hvor mange som bor på hvert sentralitetsnivå, har likevel nettoinnvandringen vært størst i sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene.

I antall var det størst Innvandring minus utvandring. til de mer sentrale kommunene. Som andel av folketallet var likevel innvandringsoverskuddet størst i de to minst sentrale gruppene. Grunnen at mange periferi-kommuner har tatt imot mer enn sin andel av flyktninger fra Ukraina. Framtiden vil vise hvor mange av dem som blir værende og hvor mange som på sikt ønsker å bo mer urbant.

Denne utflyttingen har allerede begynt, da flere av kommunene med flest innvandringer i 2022 også hadde stor innenlands utflytting i 2022. I mange tilfeller er dette flyktninger som har flyttet ut av asylmottak.

Tabell 1. Innvandring og innenlands utflytting i 2021 og 2022 for kommuner med spesielt stor vekst i innvandring

 

KommuneInnvandring, 2021Innvandring, 2022Innenlands utflytting, 2021Innenlands utflytting, 2022
Kongsberg2411 9801 2542 288
Råde451 9594241 674
1917156801 051
Lyngdal55694438814
Sør-Fron19520125433
Farsund51402294459
Sunndal57359225381
Evje og Hornnes34315149242
Våler (Innlandet)46269148354
Kvæfjord18260194324
Engerdal2425376202
Vang55204119225
Lødingen13182112222
Rauma46171206322
Nesna23166105162

 

Selv om det alltid er flyktninger som blir værende i den første kommunen de bodde i, sier erfaring at de fleste som bosetter seg i små, usentrale kommuner med tiden trekker mot mer sentrale strøk.

Det er imidlertid forskjeller etter landbakgrunn. Innvandrere fra Polen sprer seg i større grad over hele landet enn innvandrere fra varmere land.

– Det blir spennende å se hvilke bosetningsmønster ukrainerne får. Om de velger å spre seg over hele landet eller holder seg i urbane strøk, sier Even Høydahl.

Sentralitet er en indeks med verdi for hver enkelt kommune. Indeksen er basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Sentraliteten ligger mellom 0 (kun teoretisk mulig) og 1000. Disse verdiene er gruppert sammen til seks klasser.