Artikler om regionale befolkningsframskrivinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050 Artikkel 5. juli

    Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange distriktskommuner vil se et synkende folketall fram mot 2050. Disse kommunene vil få en befolkning med særlig høy alder.