Artikler om regionale befolkningsframskrivinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. 2 av 3 kommuner vokser fram mot 2050 Artikkel 5. juni

    226 av landets 357 kommuner er forventet å vokse fram mot 2050, ifølge framskrivingene. Det er de store bykommunene som vokser mest, med Oslo på topp med 100 000 flere personer. Folketallet er forventet å passere 6 millioner like etter 2040.

2022

  1. Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050 Artikkel 5. juli

    Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange distriktskommuner vil se et synkende folketall fram mot 2050. Disse kommunene vil få en befolkning med særlig høy alder.