Interaktivt kart

Befolkningsframskrivinger på kommunekart

Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner får de eldste innbyggerne? Utforsk kart med resultatene fra befolkningsframskrivingene for kommunene med endringstall fram til 2050.

Publisert: 5. juli 2022

Veiledning

Dette interaktive kartet viser prosentvis endring i folkemengde fra 2022 til 2050 ved hjelp av fargenyanser. Rødt indikerer befolkningsvekst, blått befolkningsnedgang. Jo mørkere farge, jo høyere vekst/nedgang. Du kan snevre inn til fylkeskart og/eller velge aldersgruppe fra valgboksene til høyre. Det valgte kartet kan du laste ned eller dele (knapper nederst til høyre). 

Kontakt