Vis meg tallene

Visualisering av befolkningsframskrivinger

Hvor mange forventes å bo i Norge i framtiden? Fordelt på kjønn, innvandringskategori og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

Publisert: 5. juli 2022

Veiledning

I denne interaktive visualiseringen velger du innvandringskategori, kjønn og aldersgrupper fra valgboksene til høyre. Det valgte diagrammet kan du laste ned eller dele (knapper nederst til høyre). Du kan klikke på de ulike alternativene i fargeforklaringen nederst for å framheve en eller flere av seriene. Bruk ctrl-tasten for å markere flere, og klikk på "Keep only" dersom du kun vil vise de framhevete seriene. Du kan også begrense tidsperiode øverst til høyre. 

Merk at denne visualiseringen fungerer optimalt på større skjermer.

Kontakt

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

91 99 29 62