Kurvediagram som viser hvordan folkemengden i Norge utvikler seg over tid, fra 2022 til 2100, gitt ulike forutsetninger for fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring. Diagrammet viser tall for hele befolkningen, samt brutt ned på kjønn, aldersgruppe og innvandringskategori og kombinasjoner av disse.

 

Bruksanvisning:

Bruk filtrene for år, innvandringskategori, kjønn og aldersgruppe til å endre visning av diagrammet. Du kan kombinere flere aldersgrupper ved å klikke på liten pil i denne boksen og endre til "Multiple values".

Klikk på fargeforklaringer for å framheve linjer, hold kontroll-tasten ned for å velge flere. Klikk "Exclude" i popup-vinduet for å redusere antall linjer i diagrammet.

Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over de ulike linjene.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Nasjonale befolkningsframskrivinger.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 13599.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.