Artikler om nasjonale befolkningsframskrivinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Hvor sikker er SSBs befolkningsframskriving? Artikkel 6. februar

    Ingen framskriving er 100 prosent treffsikker. For brukerne av SSBs befolkningsframskriving er det nyttig å få informasjon om hvor store feil en må regne med. I denne publiseringen har vi beregnet mål på usikkerheten. I de nasjonale befolkningsframskrivingene SSB publiserte 5. juli 2022 kan vi forvente med 80 prosent sannsynlighet at Norges befolkning vil være mellom 5,5 og 6,8 millioner i 2060.

2022

  1. Innvandring vil sørge for befolkningsvekst fra 2050 Artikkel 5. juli

    I årene framover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge. Om mindre enn 30 år vil det dø flere enn det fødes årlig, som betyr at innvandring alene vil sørge for at befolkningen fortsetter å vokse.