Artikler om nasjonale befolkningsframskrivinger

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Innvandring vil sørge for befolkningsvekst fra 2050 Artikkel 5. juli

    I årene framover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge. Om mindre enn 30 år vil det dø flere enn det fødes årlig, som betyr at innvandring alene vil sørge for at befolkningen fortsetter å vokse.