Artiklar om ekteskap og skilsmisser

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

  1. Færre gifta seg i 2023 Artikkel 6. mai

    Antalet ekteskap gjekk ned, medan talet på separasjonar auka i 2023, og er på same nivå som før koronapandemien. Vi ventar òg lenger med å gifte oss enn nokon gong før.

2023

  1. Fleire giftarmål og færre skilsmisser Artikkel 15. mai

    Talet på bryllaup steig i 2022 til same høgder som før koronapandemien. Samstundes heldt separasjonane og skilsmissene seg på eit nivå vi ikkje har sett sidan midten av 80-talet.

2022

  1. Færre separasjonar enn på 40 år Artikkel 6. april

    Talet på separasjonar og skilsmisser har ikkje vore lågare sidan 1980-talet. I fjor inngjekk om lag 18 000 par enten separasjon eller skilsmisse, medan litt over 16 100 par gifta seg. Det er 100 færre vigslar enn i fjor.