Publisert Tittel Åpne
8. mars 2021 Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg Artikkel
2. april 2020 Færre vigslar enn på 25 år Artikkel
3. mai 2019 Flest borgarlege vigslar for fyrste gong Artikkel
22. februar 2019 Færre inngåtte ekteskap Artikkel
4. mai 2018 Aldri har så mange par av same kjønn gifta seg Artikkel
23. februar 2018 Færre og færre gifter seg Artikkel
14. juni 2017 Færre gifta seg Artikkel
23. februar 2017 Lågaste talet på vigslar sidan 2006 Artikkel