Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån til husholdninger økte renta med 0,05 prosentpoeng til 1,91 prosent. Det er det høyeste nivået siden april 2020.

For nye boliglån i alt med flytende rente økte renta i november med 0,06 prosentpoeng til 1,90 prosent. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,12 prosentpoeng til 2,66 prosent. For nye boliglån er fastrenteandelen svært lav og kan variere noe fra måned til måned.

For utestående boliglån i alt økte renta med 0,17 prosentpoeng til 1,98 prosent. Flytrenta økte med 0,19 prosentpoeng til 1,95 prosent. Renta på rammelån med pant i bolig økte med 0,20 prosentpoeng. Fastrenta var uendret på 2,55 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økning i innskuddsrenter

Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng til 0,33 prosent etter å ha ligget på et rekordlavt nivå siden juni. Dette er første gang denne renta øker siden januar 2020. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,06 prosentpoeng til 0,38 prosent.

Økning i utlånsmargin for utestående boliglån

Pengemarkedsrenta økte med 0,09 prosentpoeng i november til 0,84 prosent. Utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,08 prosentpoeng til 1,14 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng til 1,07 prosent. Utlånsmarginen på nye og utestående lån falt i de 4 foregående måneder. I november var Norges Bank styringsrente på 0,25 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

SSB har nylig publisert et notat om Rentestatistikk 1820-2020, Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken. Notatet gir også en sammenligning med renteutviklingen i Sverige og Danmark. www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/rentestatistikk-1820-2020