Månedsstatistikken for renter fra et viser at for (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) til husholdninger økte renta med 0,01 prosentpoeng til 1,75 prosent.

For nye boliglån i alt med flytende rente var renta uendret på 1,73 prosent. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,01 prosentpoeng i september til 2,38 prosent.

For var renta uendret på 1,81 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Uendrede innskuddsrenter for husholdninger

Renta på innskudd fra husholdninger var uendret på 0,30 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,07 prosentpoeng til 0,28 prosent.

Lavere utlånsmargin

Pengemarkedsrenta økte med 0,16 prosentpoeng i august til 0,59 prosent. på nye boliglån til husholdninger falt med 0,15 prosentpoeng til 1,16 prosent. Utlånsmarginen på utestående boliglån falt med 0,16 prosentpoeng til 1,22 prosent. Norges Bank foliorente økte til 0,25 prosentpoeng den 23 september etter å ha vært stabil på 0 prosent siden mai 2020.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Litt høyere renter for totaltellingen

Data fra totaltellingen viser at renter på innskudd i alt (ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuner) var på 0,35 prosent ved utgangen av 3. kvartal, mens renter på utlån fra banker og kredittforetak var på 2,22 prosent.

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var 0,33 prosent i totaltellingen i september og 0,30 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,29 prosent for totaltellingen og 0,28 prosent for utvalget i september.

Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 1,85 prosent i totaltellingen og 1,81 prosent for utvalget i september.

Liten nedgang i andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger hadde en nedgang på 0,2 prosentpoeng til 6,8 prosent ved utgangen av september.

Nedgang i renter på kredittkort fra forrige kvartal

For lån til husholdninger falt renten på lån med i alt fra 13,2 prosent (reviderte tall) til 13,0 prosent fra juni til september. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente falt renten siste kvartal med 1,3 prosentpoeng til 20,0 prosent.

SSB har nylig publisert et notat om Rentestatistikk 1820-2020, Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken. Notatet gir også en sammenligning med renteutviklingen i Sverige og Danmark. www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/rentestatistikk-1820-2020