Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) til husholdninger økte renta med 0,02 prosentpoeng til 1,93 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 1,92 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,05 prosentpoeng til 2,71 prosent i desember. Fast- og flytrenta på utestående boliglån var derimot omtrent uendret på henholdsvis 2,54 og 1,96 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,03 prosentpoeng i desember 2021, til 0,38 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng, til 0,35 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,07 prosentpoeng til 0,45 prosent.

Utlånsmarginen faller

Norges Banks hevet styringsrenta med 0,25 prosentpoeng i desember, til 0,5 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,13 prosentpoeng i desember til 0,97 prosent etter en økning også i de 5 foregående månedene. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,11 prosentpoeng til 0,96 etter nedgang også i de 5 foregående månedene. For utestående boliglån ble utlånsmarginen redusert med 0,12 prosentpoeng til 1,02 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Litt høyere renter for totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 2,04 prosent i totaltellingen og 1,99 prosent for utvalget i desember 2021. Renter på innskudd fra husholdninger var 0,38 prosent for totaltellingen i desember og 0,35 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,45 prosent for både totaltellingen og utvalget i desember 2021.

Data fra totaltellingen viser at renter på utlån og innskudd i alt (ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuner) i juni 2021 fra banker og kredittforetak var på det laveste nivået for den perioden vi har data for (kvartalstall fra 1979), men økte i september og desember.

Renten på innskudd i alt var 0,31 prosent i juni, men økte til 0,35 prosent i september og til 0,46 prosent ved utgangen av desember 2021. Renter på utlån i alt fra banker og kredittforetak var i juni 2,21 prosent, men økte marginalt i september og var 2,44 prosent ved utgangen av desember.

Figur 3. Renter på innskudd og utlån i alt fra banker ved utgangen av året

Fortsatt nedgang i andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger falt fra 6,7 prosent ved utgangen av september 2021 til 6,4 prosent ved utgangen av desember 2021. Det er det laveste nivået på rentebinding vi har data for siden statistikken startet i 2013.

Stabile renter på kredittkort

Totaltellingen viser at renta på kredittkortlån til husholdninger var 12,8 prosent i desember 2021. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente var renten 20,5 prosent i desember 2021.

----

SSB har nylig publisert et notat om Rentestatistikk 1820-2020, Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken. Notatet gir også en sammenligning med renteutviklingen i Sverige og Danmark. www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/rentestatistikk-1820-2020