Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) til husholdninger økte renta med 0,11 prosentpoeng til 1,86 prosent.

Fastrenta på nye boliglån økte med 0,16 prosentpoeng i oktober til 2,54 prosent. For nye boliglån i alt med flytende rente økte renta med 0,11 til, 1,84 prosent.

For utestående boliglån var renta uendret på 1,81 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Uendrede innskuddsrenter for husholdninger

Renta på innskudd fra husholdninger var uendret på 0,30 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,04 prosentpoeng til 0,32 prosent.

Lavere utlånsmargin

Pengemarkedsrenta NIBOR økte med 0,16 prosentpoeng i oktober til 0,75 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger falt med 0,05 prosentpoeng til 1,11 prosent. Utlånsmarginen på utestående boliglån falt med 0,16 prosentpoeng til 1,06 prosent. Norges Bank foliorente økte til 0,25 prosentpoeng den 23 september etter å ha vært stabil på 0 prosent siden mai 2020.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

SSB har nylig publisert et notat om Rentestatistikk 1820-2020, Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken. Notatet gir også en sammenligning med renteutviklingen i Sverige og Danmark. www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/rentestatistikk-1820-2020