Artikler om sysselsetting, registerbasert

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Styremedlemmer er største yrke blant oppdragstakere Artikkel 29. mars

    Yrket med flest oppdragstakere er styremedlemmer. Størst økning i 2021 hadde yrker påvirket av stortingsvalget.

  2. Sterkest sysselsettingsvekst i privat sektor Artikkel 23. februar

    Fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021 var det størst økning i sysselsettingen i privat sektor med 3,7 prosent. Til sammenligning var veksten for hele landet i samme periode på 3 prosent, som tilsvarer en vekst på om lag 81 000 sysselsatte.