Publisert Tittel Åpne
19. august 2019 Færre lønnstakere til sjøs Artikkel
30. april 2019 Flere jobber i staten Artikkel
25. februar 2019 Sysselsettingsvekst i alle fylker Artikkel
25. februar 2019 Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid Artikkel
8. mars 2018 Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo Artikkel
22. mars 2017 Færre sysselsatte i Rogaland Artikkel