Metoder og dokumentasjon for arbeid og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet. Muligheter og kvalitet Artikkel 16. desember

    Det er behov for mer statistikk om innleie og utleie. Omfanget av utleie eller innleie av arbeidskraft kan i prinsippet beregnes med utgangspunkt i bedriftene (virksomhetene) som leier ut (bemanningsbedrifter), ofte kalt vikarbyrå, og/eller bedriftene som leier inn (kundebedriftene).

  2. Strukturelt brudd i AKU som følge av omlegging av undersøkelsen i 2021 Artikkel 26. august

    Tidsserier fra Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) er av stor interesse for mange ulike etater og individer i Norge. De er konstruert fra bakenforliggende roterende paneldata for individer.

  3. Nye variabler i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato Artikkel 3. februar

    Dette notatet undersøker datakvaliteten på variablene ansettelsesform og årsak til sluttdato, som rapporteres i a-ordningen fra og med 1. januar 2021.