Svak nedgang i sykefraværet

Publisert:

Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er en svak nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,5 prosent.

Figur 1 viser at det sesong- og influensajusterte sykefraværet i Norge har vært ganske stabilt de siste årene. Nedgangen fra forrige kvartal var på 2,0 prosent og skyldes i hovedsak en reduksjon i legemeldt sykefravær, viser sykefraværsstatistikken.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
1. kv. 2001 7.12 0.78 6.35
2. kv. 2001 7.22 0.80 6.42
3. kv. 2001 7.53 0.80 6.73
4. kv. 2001 7.48 0.78 6.71
1. kv. 2002 7.57 0.82 6.74
2. kv. 2002 7.65 0.82 6.83
3. kv. 2002 7.80 0.83 6.97
4. kv. 2002 8.02 0.92 7.10
1. kv. 2003 8.04 0.81 7.22
2. kv. 2003 8.25 0.86 7.39
3. kv. 2003 8.34 0.88 7.45
4. kv. 2003 8.20 0.92 7.29
1. kv. 2004 8.03 0.86 7.16
2. kv. 2004 7.63 0.88 6.76
3. kv. 2004 6.61 0.93 5.68
4. kv. 2004 6.46 0.92 5.54
1. kv. 2005 6.58 0.97 5.62
2. kv. 2005 6.64 0.98 5.67
3. kv. 2005 6.65 0.92 5.73
4. kv. 2005 6.85 0.91 5.95
1. kv. 2006 7.02 0.96 6.06
2. kv. 2006 6.96 0.95 6.01
3. kv. 2006 6.95 0.95 5.99
4. kv. 2006 6.88 0.95 5.93
1. kv. 2007 6.69 0.93 5.76
2. kv. 2007 6.76 0.93 5.83
3. kv. 2007 6.94 0.99 5.95
4. kv. 2007 6.98 1.00 5.98
1. kv. 2008 7.12 1.00 6.12
2. kv. 2008 7.16 0.99 6.17
3. kv. 2008 7.03 0.97 6.07
4. kv. 2008 7.11 1.02 6.09
1. kv. 2009 7.25 0.98 6.27
2. kv. 2009 7.50 0.97 6.53
3. kv. 2009 7.43 0.98 6.46
4. kv. 2009 7.11 0.99 6.13
1. kv. 2010 6.90 1.03 5.87
2. kv. 2010 6.79 1.00 5.79
3. kv. 2010 6.99 1.03 5.96
4. kv. 2010 7.08 1.01 6.07
1. kv. 2011 6.98 0.97 6.01
2. kv. 2011 6.88 0.99 5.89
3. kv. 2011 6.70 1.04 5.67
4. kv. 2011 6.58 1.00 5.59
1. kv. 2012 6.50 0.99 5.51
2. kv. 2012 6.38 0.92 5.45
3. kv. 2012 6.46 0.89 5.56
4. kv. 2012 6.64 1.05 5.59
1. kv. 2013 6.58 0.98 5.60
2. kv. 2013 6.51 1.06 5.45
3. kv. 2013 6.35 0.95 5.41
4. kv. 2013 6.41 0.98 5.43
1. kv. 2014 6.48 1.01 5.47
2. kv. 2014 6.46 0.97 5.49
3. kv. 2014 6.51 1.05 5.46
4. kv. 2014 6.42 0.94 5.47
1. kv. 2015 6.46 1.06 5.40
2. kv. 2015 6.42 1.03 5.40
3. kv. 2015 6.35 1.02 5.34
4. kv. 2015 6.31 0.95 5.35
1. kv. 2016 6.22 0.95 5.28
2. kv. 2016 6.28 0.94 5.35
3. kv. 2016 6.36 0.98 5.38
4. kv. 2016 6.35 1.02 5.33
1. kv. 2017 6.41 0.98 5.43
2. kv. 2017 6.49 1.05 5.44
3. kv. 2017 6.47 1.02 5.46
4. kv. 2017 6.49 0.98 5.51
1. kv. 2018 6.36 0.97 5.38

Både menn og kvinner hadde en nedgang i sykefraværet det siste kvartalet. Størst nedgang var det blant kvinner. Figur 2 viser at sykefraværet blant kvinner gikk ned med 2,6 prosent. Hele nedgangen kom i det legemeldte sykefraværet.

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
1. kv. 2001 7.12 5.86 8.74
2. kv. 2001 7.22 5.96 8.85
3. kv. 2001 7.53 6.23 9.20
4. kv. 2001 7.48 6.14 9.22
1. kv. 2002 7.57 6.21 9.30
2. kv. 2002 7.65 6.33 9.34
3. kv. 2002 7.80 6.45 9.51
4. kv. 2002 8.02 6.66 9.73
1. kv. 2003 8.04 6.66 9.77
2. kv. 2003 8.25 6.81 10.05
3. kv. 2003 8.34 6.88 10.14
4. kv. 2003 8.20 6.79 9.96
1. kv. 2004 8.03 6.58 9.83
2. kv. 2004 7.63 6.22 9.38
3. kv. 2004 6.61 5.39 8.14
4. kv. 2004 6.46 5.28 7.92
1. kv. 2005 6.58 5.37 8.09
2. kv. 2005 6.64 5.39 8.20
3. kv. 2005 6.65 5.39 8.22
4. kv. 2005 6.85 5.49 8.56
1. kv. 2006 7.02 5.63 8.76
2. kv. 2006 6.96 5.59 8.67
3. kv. 2006 6.95 5.58 8.65
4. kv. 2006 6.88 5.50 8.61
1. kv. 2007 6.69 5.29 8.44
2. kv. 2007 6.76 5.39 8.50
3. kv. 2007 6.94 5.53 8.70
4. kv. 2007 6.98 5.52 8.81
1. kv. 2008 7.12 5.59 9.03
2. kv. 2008 7.16 5.65 9.06
3. kv. 2008 7.03 5.58 8.85
4. kv. 2008 7.11 5.71 8.83
1. kv. 2009 7.25 5.87 8.95
2. kv. 2009 7.50 6.11 9.21
3. kv. 2009 7.43 6.05 9.12
4. kv. 2009 7.11 5.73 8.81
1. kv. 2010 6.90 5.53 8.58
2. kv. 2010 6.79 5.43 8.46
3. kv. 2010 6.99 5.56 8.75
4. kv. 2010 7.08 5.60 8.90
1. kv. 2011 6.98 5.48 8.83
2. kv. 2011 6.88 5.39 8.72
3. kv. 2011 6.70 5.21 8.56
4. kv. 2011 6.58 5.11 8.43
1. kv. 2012 6.50 5.04 8.33
2. kv. 2012 6.38 4.92 8.21
3. kv. 2012 6.46 4.96 8.33
4. kv. 2012 6.64 5.15 8.49
1. kv. 2013 6.58 5.12 8.40
2. kv. 2013 6.51 5.03 8.35
3. kv. 2013 6.35 4.89 8.19
4. kv. 2013 6.41 4.96 8.22
1. kv. 2014 6.48 5.01 8.31
2. kv. 2014 6.46 5.00 8.29
3. kv. 2014 6.51 5.03 8.36
4. kv. 2014 6.42 4.93 8.28
1. kv. 2015 6.46 4.93 8.28
2. kv. 2015 6.42 4.91 8.22
3. kv. 2015 6.35 4.88 8.10
4. kv. 2015 6.31 4.86 8.01
1. kv. 2016 6.22 4.77 7.94
2. kv. 2016 6.28 4.83 7.99
3. kv. 2016 6.36 4.90 8.09
4. kv. 2016 6.35 4.91 8.02
1. kv. 2017 6.41 4.94 8.14
2. kv. 2017 6.49 4.96 8.29
3. kv. 2017 6.47 4.91 8.30
4. kv. 2017 6.49 4.96 8.29
1. kv. 2018 6.36 4.90 8.07

Influensapreget sykefravær

Tallene ovenfor er både sesong- og influensajusterte. Tar vi bort influensajusteringen og kun ser på sesongjusterte tall, vises det tydelig at influensatilfellene har påvirket utviklingen i sykefraværet. Mens det var nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet siste kvartal, var det oppgang i sykefraværet som kun var sesongjustert (og ikke influensajustert). Økningen kom både i egenmeldt og legemeldt sykefravær og blant begge kjønn.

IA-avtalens målsetning fortsatt ikke nådd

IA-avtalen trådte første gang i kraft fra 2. kvartal 2001. En av de viktigste målsettingene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen i sykefravær siden inngåelsen av avtalen har vært på 11,3 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til a-ordningen, som omtales nærmere i Om statistikken. Her er også metoden for sesong- og influensajustering nærmere omtalt.

Høyest sykefravær i Oppland

Sykefraværet i Oppland var i 1. kvartal 2018 på 8,2 prosent, og Oppland hadde dermed det høyeste sykefraværet i Norge i det kvartalet. Det laveste finner vi i Oslo, som hadde et sykefravær på 6,2 prosent. Disse fylkestallene gjelder både egen- og legemeldt sykefravær og er ikke sesong- og influensajusterte.   

 

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 8.0
AKERSHUS 7.2
OSLO 6.2
HEDMARK 7.7
OPPLAND 8.2
BUSKERUD 7.5
VESTFOLD 7.5
TELEMARK 7.8
AUST-AGDER 7.5
VEST-AGDER 7.3
ROGALAND 6.5
HORDALAND 7.2
SOGN OG FJORDANE 6.5
MØRE OG ROMSDAL 7.3
NORDLAND 7.9
TROMS - ROMSA 7.7
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.7
TRØNDELAG 7.2
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 8.0
AKERSHUS 7.2
OSLO 6.2
HEDMARK 7.7
OPPLAND 8.2
BUSKERUD 7.5
VESTFOLD 7.5
TELEMARK 7.8
AUST-AGDER 7.5
VEST-AGDER 7.3
ROGALAND 6.5
HORDALAND 7.2
SOGN OG FJORDANE 6.5
MØRE OG ROMSDAL 7.3
NORDLAND 7.9
TROMS - ROMSA 7.7
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.7
TRØNDELAG 7.2

Statistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

SSB har i 2018 begynt å publisere sykefravær etter yrke

 

 

Faktasider

Kontakt