11928: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og yrke (prosent) 2015K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

yrke

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2018
Kontakt
Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2507
obr@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 40902377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent:
prosent
Sykefraværsprosent, prosentvis endring fra året før:
prosent
Referansetid
Sykefraværsprosent:
Kvartal
Sykefraværsprosent, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Store endringer i sykefraværsprosenten fra et år til et annet bør tolkes med forsiktighet. Årsaken kan være at det er få personer i det aktuelle yrket, slik at selv små endringer i sykefraværet kan gi store utslag i statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken