Artikler om næringenes økonomiske utvikling

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Barnehager med markedsrettet aktivitet hadde om lag 42 700 sysselsatte i 2021 Artikkel 15. juni

    Barnehagene bidro med 23 prosent av den totale omsetningen for helse og sosialtjenester. Det utgjorde en verdiskapning på 21 milliarder kroner i 2021.

  2. Sterk innhenting i norsk næringsliv i 2021 Artikkel 25. april

    Samlet omsetning for norsk næringsliv økte med 464 milliarder kroner fra 2020 til 2021. Det gir en vekst på 9,4 prosent.

2022

  1. Flere små foretak i koronaåret 2020 Artikkel 25. april

    Til tross for koronapandemien ble det registrert 2,2 prosent flere små foretak i 2020 sammenlignet med året før.