Fortsatt økt grensehandel

Publisert:

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 8,3 prosent i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019, sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode.

Til tross for at grensehandelen øker i kroner, holder antall grensehandelsturer seg stabilt, viser nye tall fra grensehandelstatistikken. I perioden 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019 ble det gjennomført 8,6 millioner dagsturer, som er om lag det samme som i den forrige firekvartalersperioden. Det betyr at det gjennomsnittlige handlebeløpet pr tur økte fra 1 735 kroner til 1 889 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 154 kroner mer per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Figur 1. Grensehandel på dagsturer til utlandet, fra og med april til og med mars

2.kv. 2014 - 1.kv. 2015 2.kv. 2015 - 1.kv. 2016 2.kv. 2016 - 1.kv. 2017 2.kv. 2017 - 1.kv. 2018 2.kv. 2018 - 1.kv. 2019
Grensehandel på dagsturer til utlandet (mrd. kr) 14.1 13.7 14.5 15.1 16.3

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2019

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. 

Grensehandelen estimeres i 1. kvartal 2019 til 3,9 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 3 til 4,8 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere
Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2018 til og med 1. kvartal 2019 er 16,3 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 14,5 til 18,2 milliarder kroner.

Kontakt