Grensehandel

Mest mat i handlekurven

Publisert:

Vi handlet for 10,5 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i fjor. Halvparten av dette, eller nesten 5 milliarder kroner, brukte vi på mat.

Totalt sett brukte menn litt mer penger på grensehandel enn kvinner i 2010. Menn brukte 5,3 milliarder kroner på handleturer over grensen, mens kvinner brukte 5,2 milliarder. Halvparten av kvinnenes budsjett gikk til matvarer, mens menn brukte 45 prosent av sine handlepenger på mat.

Nettopp når det gjelder mat, er det ikke så store forskjeller i kjøpsmønster. En del personer handler riktignok lite mat, men de aller fleste har handlet matvarer for 500 kroner eller mer. Gjennomsnittlig handlet vi matvarer for 830 kroner på svippturer over grensen.

Menn handler mest alkohol

Hver femte krone av menns budsjett brukes på alkohol når de drar på dagsturer til utlandet, mens kvinner bruker om lag hver tiende krone på samme varegruppe.

Halvparten av oss handler alkohol når vi drar over grensen, men det er bare en av fem som handler alkohol for mer enn 500 kroner. Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 272 kroner på alkohol når vi drar på grensehandel.

Små forskjeller i innkjøp av tobakk

Menn på grensehandel bruker litt mer penger på tobakk enn kvinner, men forskjellen er marginal. Menns forbruk av tobakk tilsvarer 14 prosent, mens kvinners andel utgjør 13 prosent.

Tre av fire kroner brukes på varegruppene mat, alkohol og tobakk. Totalt er dette nesten 8 milliarder kroner.

Flere kvinner handler andre varer

Kvinnene bruker mer av budsjettet sitt på andre varer enn det menn gjør. Med begrepet andre varer menes varer ikke nevnt annet sted, slik som klær, apotekvarer, hygieneartikler, blader og så videre (se faktaboks for nærmere forklaring). Kvinner bruker drøyt 17 prosent av grensehandlepengene sine på denne typen varer, mens menn bruker litt over 13 prosent på det samme.

Varegruppen andre varer er ganske stor for oss nordmenn, og det er store individuelle forskjeller i kjøpsmønster. Noen få handler for tusenvis av kroner, mens syv av ti opplyser at de ikke har handlet slike varer i det hele tatt.

Grensehandel, etter varegrupper. 2010
 
  I alt Mat Mineral-
vann
Alkohol Tobakk Tjenester Annet
 
Handel. Milliarder kroner 10,53       4,98 0,57 1,62 1,38 0,37        1,59
Andeler. Prosent  100,0 47,3 5,4 15,4 13,1 3,5 15,2
 

Grensehandel, etter varegrupper. Menn. 2010

Grensehandel, etter varegrupper. Kvinner. 2010

Grensehandel, etter varegrupper. 2010


Avgiftsfrie varer

Trolig foregår all avgiftsfri handel på overnattingsturene til utlandet. Selv om slik avgiftsfri handel i prinsippet også dekkes i grensehandelsundersøkelsens dagsturer, er det i praksis veldig lite slik handel. For det første er det vanskelig å få tak i avgiftsfrie varer på dagstur til utlandet. For det andre er det ulovlig å bringe avgiftsfrie varer inn til Norge etter et utenlandsopphold på under 24 timer.

Grensehandelsundersøkelsen

Grensehandelsundersøkelsen er basert på et representativt utvalg på 2 000 nordmenn i aldersgruppen 16-79 år. Ettersom undersøkelsen kun dekker et utvalg av totalpopulasjonen den skal si noe om, er resultatene usikre. Jo mer detaljert statistikk en presenterer, jo større blir den relative utvalgsusikkerheten i tallene. I utvalgsundersøkelser er det derfor begrenset hvor detaljerte tall med særlig pålitelighet som kan publiseres.

Sammenslåtte data for varefordeling: Mer presist, men ikke sammenlignbart over tid

I denne artikkelen er varefordeling basert på sammenslåtte data for perioden 1. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Med utgangspunkt i utvalget som er gjort, er det gjort beregninger for å finne de tilsvarende tallene for hele befolkningen. Ved å slå sammen utvalgene fra to år får man et dobbelt så stort utvalg, og statistikken blir mer nøyaktig. Denne sammenslåingen av flere perioder fører imidlertid til at det ikke er mulig å sammenligne data over tid.

Definisjon av varer og tjenester

Matvarer er kjøttvarer, meieriprodukter, frukt og grønnsaker, kaffe/te/kakao og annet.

Mineralvann er alkoholfritt øl og alkoholfri vin, brus, alkoholsvak og -fri sider, saft.

Øl er kun alkoholholdig øl som er avgiftsbelagt, for eksempel folkøl som kan kjøpes i dagligvareforretninger i Sverige samt sterkøl som kun kan kjøpes på Systembolaget.

Vin er kun alkoholdig vin, som er avgiftsbelagt.

Brennevin er drikker med alkoholinnhold på 22-60 volumprosent. Drikker med høyere alkoholinnhold enn 60 volumprosent er ulovlig å bringe inn i Norge.

Tobakk er også sigaretter, sigarettpapir, sigarer, snus og skråtobakk.

Tjenester er service på bil og optikertjenester, frisør, tannlege og annet. Bespisning på restaurant regnes også som tjenester .

Andre varer er varer ikke nevnt annet sted, for eksempel møbler, bildeler, hageutstyr, kjøkkenredskap, redskaper, motorer, elektriske varer, TV, radio, apotekvarer, klær, sportsartikler, babyartikler, skotøy, såpe, sjampo, tannkrem og andre hygieniske artikler, blader, aviser, bøker, magasiner og blomster.

Se også statistikk for grensehandel .

Kontakt