Artikler om voksnes læring

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 14. oktober 2021

Kompetanseutvikling under Covid-19

Kompetanseutvikling er et politisk satsningsområde som har fått særlig fokus i kjølvannet av koronautbruddet i 2020 som rammet det norske næringslivet brått med flere som falt utenfor arbeidsmarkedet.