Artikler om gjennomføring i videregående opplæring

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå Artikkel 21. september

    Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

  2. Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid Artikkel 13. juni

    To av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med gjennomføringstallene for fem år siden. Elevene på yrkesfag har fremdeles lavere fullføring på normert tid enn elever på studieforberedende.

2021

  1. Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid Artikkel 14. juni

    6 av 10 mannlige innvandrere som starter på studieforberedende, fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Men fullføringsgraden på yrkesfag er fortsatt lav.