Artikler om gjennomføring i videregående opplæring

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Videregåendeelever fullfører tidligere Artikkel 12. juni

  Det er blitt vanligere å fullføre videregående opplæring på normert tid, sammenlignet med tidligere år. Samtidig er det en lavere andel som bruker mer enn normert tid på å fullføre. Andelen som fullfører på normert tid, har spesielt økt blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

2023

 1. Lavere økning i gjennomføringsgrad Artikkel 12. juni

  Blant elevene som startet på videregående opplæring i 2016, økte fullføringsgraden på normert tid 1,1 prosentpoeng sammenlignet med startkullet i 2015. Økningen er mindre enn tidligere.

2022

 1. Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå Artikkel 21. september

  Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

 2. Flere elever fullfører videregående opplæring på normert tid Artikkel 13. juni

  To av tre elever i videregående opplæring fullfører på normert tid. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med gjennomføringstallene for fem år siden. Elevene på yrkesfag har fremdeles lavere fullføring på normert tid enn elever på studieforberedende.

2021

 1. Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid Artikkel 14. juni

  6 av 10 mannlige innvandrere som starter på studieforberedende, fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Men fullføringsgraden på yrkesfag er fortsatt lav.