Artikler om befolkningens utdanningsnivå

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå Artikkel 27. juni

    2 av 3 i alderen 25–66 år med videregående skolenivå som høyeste fullførte utdanning hadde yrkesfaglig utdanning i 2021, og 1 av 3 hadde studieforberedende utdanning. Blant de med yrkesfaglig utdanning var det en overvekt av menn og størsteparten hadde foreldre uten utdanning på universitets- og høgskolenivå.

2021

  1. 35 prosent har høyere utdanning Artikkel 11. august

    I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.