Artikler om befolkningens utdanningsnivå

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 11. august 2021

35 prosent har høyere utdanning

I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.