Artikler om gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Hvor mange gjennomfører bachelor og master? Artikkel 8. juni

    7 av 10 studenter fullfører påbegynt bachelor- eller masterutdanning. Kvinner fullfører i større grad enn menn, og bachelorstudenter fullfører i størst grad uten forsinkelser sammenlignet med studenter i andre utdanninger.

2021

  1. Foreldrenes utdanningsnivå betyr fremdeles mye for gjennomføring Artikkel 11. juni

    Selv om en stadig høyere andel velger å ta en universitets- eller høgskoleutdanning, har foreldrenes utdanningsnivå fortsatt stor betydning både for hvem som velger å studere og også for hvordan det går med studentene. Jo høyere utdanning minst én av foreldrene har, jo større andel fullfører en grad.