Artiklar om elevar i grunnskolen

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

  1. Flere elever deltar i skolefritidsordningen (SFO) Artikkel 18. september

    Nesten 56 000 elever på 1. trinn deltok i SFO pr. 1. oktober skoleåret 2022-2023. Det tilsvarer over 90 prosent av alle førsteklassinger og er en økning på over 8 prosentpoeng fra 2021-2022. Totalt gikk 165 000 elever på SFO, og det er flere enn noensinne. Deltakelsen er høy i de største kommunene, mens det er stor variasjon i de mindre kommunene.

2022

  1. 1 av 9 har nynorsk som hovudmål i skolen Artikkel 13. januar

    11,6 prosent av elevane i grunnskolen har nynorsk som hovudmål. Bokmål utgjer 87,3 prosent. Den resterande prosenten har eit anna språk som hovudmål.