Tabell 4. Andel private ordinære barnehager med positivt årsresultat, etter kommunens innbyggertall. 2016-2020

Tabell 4. Andel private ordinære barnehager med positivt årsresultat, etter kommunens innbyggertall. 2016-2020
Tabell 4. Andel private ordinære barnehager med positivt årsresultat, etter kommunens innbyggertall. 2016-2020
20162017201820192020
I alt6970676668
Under 2 000 innbyggere6767406770
2 000-4 999 innbyggere6167675768
5 000-9 999 innbyggere7071666966
10 000-19 999 innbyggere7370716565
20 000-49 999 innbyggere6870686967
50 000 eller flere innbyggere6969666371
Standardtegn i tabeller