Antall førstegangsregistrerte biler, etter pris. 2020
Antall førstegangsregistrerte biler, etter pris. 20201
BilpriserFossildrevneElektriskeAlle biler
25 prosent billigste10 33927 93838 277
25 - 50 prosent19 01020 38639 396
50 - 75 prosent8 65710 97419 631
25 prosent dyreste3 1771 6194 796
I alt41 18360 917102 100
1Bilpriser er estimerte med bruk av en "fuzzy matching" metode, https://blogs.sas.com/content/sgf/2015/01/27/how-to-perform-a-fuzzy-match-using-sas-functions/ . Metoden kunne ikke beregne prisen for 760 biler.
Kilde: Statens vegvesen (Kjøretøyregisteret) og Opplysningsrådet for veitrafikken (Priser for november 2020).
Standardtegn i tabeller