Antall førstegangsregistrerte private personbiler, geografisk avgrenset. 2019-2020
Antall førstegangsregistrerte private personbiler, geografisk avgrenset. 2019-2020
Geografisk avgrensning20192020
FossildrevneElektriskeAlle bilerFossildrevneElektriskeAlle biler
Norge uten Oslo byområde23 50131 50355 00435 54247 28682 828
Oslo byområde3 84113 72017 5616 35713 67520 032
Hele Norge27 34245 22372 56541 89960 961102 860
Kilde: Statens vegvesen (Kjøretøyregisteret) og SSB (Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger).
Standardtegn i tabeller