174725_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
174725
Økt verdiskapning i informasjonssektoren
statistikk
2014-08-12T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
true
Statistikken viser økonomiske strukturer i informasjonssektoren, bestående av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren. Verdiskapningen steg rundt 6 prosent i 2012.

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk finnes tilsvarende tall i statistikkbanktabell 09608.

Innhold

Publisert:

Økt verdiskapning i informasjonssektoren

Verdiskapningen i informasjonssektoren steg med nesten 6 prosent i 2012, til rundt 105 milliarder kroner. I samme periode økte sysselsettingen med om lag 1 300 personer, til rundt 102 000 personer, en økning på noe over 1 prosent fra året før.

Informasjonssektoren, økonomiske strukturer
2012Endring i prosent
2011 - 2012
Sysselsetting101 8571,3
Omsetning (mill. kr)256 2831,3
Verdiskapning (mill. kr)104 6375,8
Antall foretak16 4013,0
Brutto investeringer (mill. kr)9 389,011,4
Figur 1. Omsetningsvekst i informasjonssektoren, etter gruppe. 2007=100

Informasjonssektoren består av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren, samt tilhørende undergrupper. Av de to sektorene er IKT-sektoren den klart største, med en verdiskapning – målt ved bearbeidingsverdi – på rundt 86 milliarder kroner. Dette utgjør 82 prosent av den totale verdiskapningen i informasjonssektoren. Omsetningen i IKT-sektoren økte med 1,9 prosent fra 2011 til 210 milliarder kroner i 2012, en økning på nesten 4 milliarder kroner. Brutto driftsresultat for sektoren økte med hele 11,4 prosent i 2012, og var på 31,4 milliarder kroner.

"IKT-tjenester" bidro mest til sysselsettingsøkning

Av undergruppene i IKT-sektoren er "IKT-tjenester" den klart største. Omsetningen i undergruppen økte med 5,8 milliarder kroner, til nesten 163 milliarder kroner i 2012, en vekst på 3,7 prosent. Med en økt sysselsetting på 1 900 personer, sto denne undergruppen for så og si hele økningen i sysselsetting i informasjonssektoren. I 2012 arbeidet det rundt 65 500 personer i undergruppen, 3 prosent flere enn året før.

Svak nedgang for innholds- og mediesektoren

Mens 2012 var et godt år for IKT-sektoren, var det et år med svak nedgang for innholds- og mediesektoren. Den totale omsetningen i sektoren gikk ned med rundt 600 millioner kroner, til 46,4 milliarder kroner, en nedgang på 1,3 prosent. Verdiskapningen falt også i samme periode og endte på 18,9 milliarder kroner i 2012. Det er 2,5 prosent lavere enn i 2011.

Godt år for kringkastingen

Ikke alle undergruppene innenfor innholds -og mediesektoren hadde nedgang. Spesielt var det et godt år for undergruppen "radio- og fjernsynskringkasting". Her økte omsetningen med 500 millioner kroner, til 11 milliarder kroner, noe som utgjør en oppgang på 4,8 prosent. Verdiskapningen på 5,3 milliarder kroner var 5,9 prosent høyere enn i 2011. Det tilsvarer om lag 300 millioner kroner.