Artikler om innovasjon i næringslivet

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Motgang gjør sterk? Innovasjon, «kriser» og det grønne skiftet Artikkel 3. juli

    Andelen foretak som innoverer går noe ned, men mange norske foretak har også benyttet pandemi og økonomisk usikkerhet positivt. Dette kan bidra til at norske foretak øker sin innsats mot «det grønne skiftet», viser tall fra SSBs innovasjonsundersøkelse.

2021

  1. Pandemien har påvirket innovasjonsaktiviteten ulikt Artikkel 4. oktober

    Sett under ett er det små endringer i næringslivets innovasjonsaktivitet fra perioden 2016-2018 til 2018-2020, men oppfølgingsspørsmål viser at koronapandemien har medført tydelige endringer i hvordan norske foretak innoverer i møtet med endrede forutsetninger og rammebetingelser.