Artikler om forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Realvekst i FoU-utgiftene i 2022 Artikkel 26. oktober

    I Norge ble det brukt nesten 89 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2022. Det viser foreløpige tall fra FoU-statistikken. Tallene gir en vekst på 7,2 milliarder kroner. Det innebærer igjen realvekst i FoU-utgiftene, men FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) går ned.

2022

  1. Mindre FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2020 Artikkel 17. februar

    Det ble brukt 25,8 milliarder på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren i 2020. Det er rundt 500 millioner mindre enn året før, og første år med nedgang siden 2011.