Artikler om forskning og utvikling i instituttsektoren

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Realvekst i FoU-utgiftene i 2022 Artikkel 26. oktober

    I Norge ble det brukt nesten 89 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2022. Det viser foreløpige tall fra FoU-statistikken. Tallene gir en vekst på 7,2 milliarder kroner. Det innebærer igjen realvekst i FoU-utgiftene, men FoU-utgiftenes andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) går ned.