356867
356867
faktaside
2018-07-27T15:09:00.000Z
no

Fakta om

Internett og mobil

Innhold på siden

Andel som har tilgang til ulike elektroniske tilbud, personer 9-79 år

¹Ikke inkludert tilgang på arbeidsplassen ²Andel av husholdningene som har privat bredbåndsabbonement

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Bruk av internett

Nøkkeltall

Andel som har tilgang til internett hjemme

Andel som har tilgang til internett hjemme

98  %

[ 2018 ]

13 prosentpoeng

Endring siste ti år

Andel som har brukt internett*

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Internett i arbeid 5 8 10 15 21 22 24 27 29 34 35 36 41 40 41 43 43 49 50 52 53 54 55
Internett i utdanning 3 4 5 9 10 9 11 13 14 14 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 25 28 26
Internett privat 6 9 15 26 39 45 48 50 54 67 71 74 77 82 85 87 87 90 92 91 92 94 95
Andel som har brukt internett*
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Internett i arbeid 5 8 10 15 21 22 24 27 29 34 35 36 41 40 41 43 43 49 50 52 53 54 55
Internett i utdanning 3 4 5 9 10 9 11 13 14 14 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 25 28 26
Internett privat 6 9 15 26 39 45 48 50 54 67 71 74 77 82 85 87 87 90 92 91 92 94 95

Nøkkeltall

73  %

Bruker sosiale medier daglig*

Bruker sosiale medier daglig*

Menn Kvinner
Menn Kvinner
16-24 år 90 91
25-34 år 89 96
35-44 år 75 90
45-54 år 72 80
55-64 år 52 69
65-74 år 31 40
75-79 år 45 38
Bruker sosiale medier daglig*
Menn Kvinner
16-24 år 90 91
25-34 år 89 96
35-44 år 75 90
45-54 år 72 80
55-64 år 52 69
65-74 år 31 40
75-79 år 45 38

Nøkkeltall

32  %

Har brukt internett til salg

Det vi bruker internett til*

2019
2019
Selge varer/tjenester 32
Søke etter informasjon om helse 68
Informasjon om varer/tjenester 89
Banktjenester 94
Epost 93
Det vi bruker internett til*
2019
Selge varer/tjenester 32
Søke etter informasjon om helse 68
Informasjon om varer/tjenester 89
Banktjenester 94
Epost 93

Bredbånd

Gjennomsnittlig hastighet på privat bredbånd, etter fylke

3. kvartal 2019
3. kvartal 2019
Finnmark - Finnmárku (-2019) 63.4
Sogn og Fjordane (-2019) 100.7
Aust-Agder (-2019) 162.3
Vest-Agder (-2019) 136.5
Trøndelag - Trööndelage 145.6
Hordaland (-2019) 146.4
Troms - Romsa (-2019) 171.3
Oppland (-2019) 134.5
Nordland 159.6
Møre og Romsdal 150.7
Telemark (-2019) 147.2
Østfold (-2019) 146.5
Buskerud (-2019) 134.2
Vestfold (-2019) 164.7
Oslo 156.2
Hedmark (-2019) 135.9
Rogaland 147.7
Akershus (-2019) 175.7
Gjennomsnittlig hastighet på privat bredbånd, etter fylke
3. kvartal 2019
Finnmark - Finnmárku (-2019) 63.4
Sogn og Fjordane (-2019) 100.7
Aust-Agder (-2019) 162.3
Vest-Agder (-2019) 136.5
Trøndelag - Trööndelage 145.6
Hordaland (-2019) 146.4
Troms - Romsa (-2019) 171.3
Oppland (-2019) 134.5
Nordland 159.6
Møre og Romsdal 150.7
Telemark (-2019) 147.2
Østfold (-2019) 146.5
Buskerud (-2019) 134.2
Vestfold (-2019) 164.7
Oslo 156.2
Hedmark (-2019) 135.9
Rogaland 147.7
Akershus (-2019) 175.7

Nye videomedier

Nøkkeltall

66  minutter

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittsdag, 16-24 år

Tid brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag, personer 16-24 år

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Videomedier 19 16 11 17 15 14 18 17 16 21 17 21 18 21 26 30 29 25 26 28 28 43 44 47 56 66
Fjernsynsseing 96 94 126 112 107 118 153 137 148 146 144 132 134 152 144 136 128 133 135 105 92 82 69 66 50 65
Tid brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag, personer 16-24 år
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Videomedier 19 16 11 17 15 14 18 17 16 21 17 21 18 21 26 30 29 25 26 28 28 43 44 47 56 66
Fjernsynsseing 96 94 126 112 107 118 153 137 148 146 144 132 134 152 144 136 128 133 135 105 92 82 69 66 50 65

Nøkkeltall

36  minutter

Tid brukt på videomedier en gjennomsnittlig dag

Tid brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag, personer 9-79 år

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36
Fjernsynsseing 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 134 132 132 107 112 104 98
Tid brukt på TV og videomedier en gjennomsnittsdag, personer 9-79 år
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Videomedier 7 8 5 7 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 11 10 12 12 12 12 14 20 20 22 37 36
Fjernsynsseing 108 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 155 145 148 152 157 134 132 132 107 112 104 98

Med "videomedier" menes foruten strømmetjenester som Netflix også videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og video-/filmfiler lastet ned fra internett.

Bruk av mobiltelefon

Andel som har mobiltelefon

Andel som har egen mobiltelefon

99  %

[ 2018 ]

1 prosentpoeng

Endring fra fem år tidligere

Andel som har tilgang på smarttelefon

95  %

[ 2018 ]

22 prosentpoeng

Endring fra fem år tidligere

Det vi gjør med mobilen*

2013 2018
2013 2018
Snakke i telefonen (privat) 82 82
Bruke internett 54 87
Sende SMS (privat) 73 82
Lese epost 36 56
Høre på musikk 27 44
Høre på radio 5 10
Det vi gjør med mobilen*
2013 2018
Snakke i telefonen (privat) 82 82
Bruke internett 54 87
Sende SMS (privat) 73 82
Lese epost 36 56
Høre på musikk 27 44
Høre på radio 5 10

Offentlig og privat

Nøkkeltall

Andelen foretak som har egen hjemmeside

Andelen foretak som har egen hjemmeside

78  %

[ 2019 ]

0 prosentpoeng

Endring fra året før

Foretak som er på sosiale nettverk*, etter antall ansatte

10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
2014 46 55 59 67
2015 56 60 65 71
2016 65 69 72 77
2017 69 73 72 80
2019 73 79 82 85
Foretak som er på sosiale nettverk*, etter antall ansatte
10-19 sysselsette 20-49 sysselsette 50-99 sysselsette 100 sysselsette eller fleire
2014 46 55 59 67
2015 56 60 65 71
2016 65 69 72 77
2017 69 73 72 80
2019 73 79 82 85

Andel av foretakene som har kjøpt reklame på internett

Har kjøpt reklame basert på søkeord eller besøkte nettsteder

28  %

[ 2018 ]

Har kjøpt reklame basert på brukernes geografiske plassering

19  %

[ 2018 ]

Har kjøpt reklame basert på brukernes profiler eller tidligere aktiviteter

12  %

[ 2018 ]

Har kjøpt annen form for målrettet reklame på internett

19  %

[ 2018 ]

Andel statlige virksomheter som bruker nettsamfunn*, etter antall ansatte

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1-99 ansatte 55.2 50.0 59.0 58.8 66.7 67.9
100-499 ansatte 79.4 79.6 79.3 89.2 92.1 94.3
500-999 ansatte 91.7 84.0 85.0 90.9 90.0 95.2
1000 ansatte eller flere 83.0 91.5 89.8 93.5 93.3 95.7
Andel statlige virksomheter som bruker nettsamfunn*, etter antall ansatte
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1-99 ansatte 55.2 50.0 59.0 58.8 66.7 67.9
100-499 ansatte 79.4 79.6 79.3 89.2 92.1 94.3
500-999 ansatte 91.7 84.0 85.0 90.9 90.0 95.2
1000 ansatte eller flere 83.0 91.5 89.8 93.5 93.3 95.7

Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer

2019
2019
Forsøk på identitetstyveri (phishing) 63.0
IKT-utstyr på avveie 39.3
Uautorisert tilgang til systemer eller data 20.9
Angrep av typen 'denial of service' 14.7
Brudd i forbindelsen til nettverket 14.7
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid 1.9
IT-misbruk av økonomisk karakter 8.5
Tap av data grunnet manglende backup 2.8
Andel statlige virksomheter som har vært utsatt for ulike sikkerhetsproblemer
2019
Forsøk på identitetstyveri (phishing) 63.0
IKT-utstyr på avveie 39.3
Uautorisert tilgang til systemer eller data 20.9
Angrep av typen 'denial of service' 14.7
Brudd i forbindelsen til nettverket 14.7
Angrep av virus el.l. som ga tap av data eller arbeidstid 1.9
IT-misbruk av økonomisk karakter 8.5
Tap av data grunnet manglende backup 2.8

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB