Metoder og dokumentasjon for teknologi og innovasjon

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Prinsipper og retningslinjer for dataeditering Artikkel 8. november

    Dette notatet beskriver prinsipper og retningslinjer for dataeditering i SSB. Dataeditering er kontroll, gransking og retting av data. Det blir også kalt datavasking.

  2. Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison Artikkel 13. januar

    This document gives a brief comparison between these software packages on how to do basic data processing for statistical surveys.

2021

  1. Undersøkelse om digitalisering og teknologi Artikkel 22. oktober

    Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om digitalisering og teknologi blant et utvalg norske foretak.