Metoder og dokumentasjon for teknologi og innovasjon

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. IKT i husholdningene 2023 Notat 5. januar

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås undersøkelse om IKT i husholdningene 2023.

 2. IKT i husholdningene 2022 Notat 5. januar

  Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås undersøkelse om IKT i husholdningene 2022.

2023

 1. Prinsipper og retningslinjer for dataeditering Notat 8. november

  Dette notatet beskriver prinsipper og retningslinjer for dataeditering i SSB. Dataeditering er kontroll, gransking og retting av data. Det blir også kalt datavasking.

 2. Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison Notat 13. januar

  This document gives a brief comparison between these software packages on how to do basic data processing for statistical surveys.

2021

 1. Undersøkelse om digitalisering og teknologi Notat 22. oktober

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om digitalisering og teknologi blant et utvalg norske foretak.