Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
region Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
årsak ­   
dyr ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
intervall (år)    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken