Registrerte arbeidsledige

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10594: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (K) (1994M01 - 2016M11)
10593: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K) (2014M06 - 2016M11)
10539: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (K) (1990M01 - 2016M11)
10540: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K) (1999M01 - 2016M11)
11021: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanning (F) (2014M11 - 2016M11)
11095: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanning (K) (2014M11 - 2016M11)
10463: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter kjønn. Ved utgangen av måneden (K) (2014M01 - 2016M11)
10464: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter alder. Ved utgangen av måneden (K) (2014M01 - 2016M11)
Avslutta tidsserier
09651: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (K) (avslutta serie) (1990M01 - 2014M05)
04471: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K) (avslutta serie) (1999M01 - 2014M05)
09712: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (K) (avslutta serie) (1990M01 - 2014M05)
09742: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K) (avslutta serie) (1999M01 - 2014M05)
01601: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) (1977 - 1987)
06900: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) (2000 - 2013)
09314: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) (1990 - 2013)
10205: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) (2000 - 2013)
01603: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) (1988 - 2014)
10596: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie) (2013 - 2014)
09427: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie) (2004 - 2013)
09428: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie) (2004 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken